• Hjem

Kommende aktiviteter

Godt nytt år 2018!

20171225 110910Evenes Turlag ønsker alle et riktig godt nytt år 2018! Velkommen ut på tur i vår vakre natur - bruk gjerne våre godt merkede løyper!

God jul til alle!

julemotivMed dette stemningsfulle bildet av flotte løyper, snødekte trær og mørketidslys vil vi ønske alle sammen en riktig god jul!
Foto: Ingunn Ottem. Motivet er fra Herjangsfjellet, og løypene er kjørt av Herjangsfjellet tur- og løypelag.

Det trengs inspirasjon for å kunne inspirere

inspirasjonEngasjementet var stort da rundt 25 deltakere diskuterte friluftsliv for alle på turlagshuset i Harstad forleden. Med bred deltakelse fra frivilligheten, kommuner, bedriftsidretten, UiT, FNF og friluftsrådet gikk inkluderende friluftsliv som en rød tråd gjennom seminaret. Årets adventsseminar bød på mange gode eksempler på hvordan vi kan sikre at alle får delta i friluftslivet. Koordinatorene fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Nordland og Finnmark fortalte om prosjektet Tur- og treningskompis. Prosjektet bygger på en kompetanseheving i støttekontakttjenesten med mål om å legge til rette for at alle mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få oppleve trygghet ved å være i en samspillsituasjon med en Tur- og treningskompis, kjenne på gleden ved å være i fysisk aktivitet og få gode mestringsopplevelser gjennom idrett og friluftsliv. Linken mellom det offentlige og frivillige er en nøkkelfaktor.
Les mer om arrangementet HER
Bildet viser folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, Evenes kommune og Einar Pettersen, leder i Evenes Turlag. Tekst og foto: FNF

Reforhandlet samarbeidsavtale med Ofoten Sparebank

avtaleOfoten Sparebank har støttet Evenes Turlag helt siden starten i 1999. Banken har bidratt til at laget har kunnet stimulere til økt friluftsliv for innbyggerne ved å legge tilrette for publikum på ulike måter. Premiering av innsats er et av virkemidlene. Denne avtalen er nå reforhandlet og gjelder for tre nye år.
Markedssjef Leif J. Jakobsen forteller at avtalen er bygget opp på lignende måte som tilsvarende avtaler med andre lag og foreninger. Banken støtter mange aktiviteter i nærmiljøet, og Turlagets store oppslutning og solide bidrag til fysisk aktivitet for innbyggerne gjør laget til en attraktiv samarbeidspartner for banken. Det at laget oppnådde andreplassen ved kåringen av "Årets ildsjel 2017" har heller ikke vært noe minus, sier Jakobsen.
På bildet ser vi Einar Pettersen og Leif J. Jakobsen.

Turgleden i Evenes holder seg godt oppe

lilandavetenNå er alle 24 turbøkene tatt inn for opptelling. Like over nyttår vil tellekorpset sette igang, men allerede nå viser "grovtellingen" at det har vært hele 11954 besøk gjennom sesongen 2017 - på tross av en svært sein vår med mye snø i løypene langt ut i juni/juli. Det er 161 flere enn forrige sesong. Bildet er fra Lilandsveten, som er et av de mest benyttede turmålene våre med 1509 besøk.
Besøksstatistikk 2008 - 2017 finner du HER

Les mer …

Skiltprosjektet til Evenes Turlag

Skiltgruppa

Høsten 2016 ble det opprettet ei Skiltgruppe i turlaget. Den består av Magne Fredriksen, Sunniva Gabrielsen, Oddbjørn Martinussen og Unn Kristin Laberg (alle som er på bildet)
Skiltprosjektet vårt har som formål å skifte ut, supplere og forbedre nåværende skilting i samsvar med den nasjonale standarden for gradering og skilting av turløyper. Vi fikk tilsagn om kr. 95 000 fra fylkeskommunen i sommer. Evenes Turlag fikk som kjent nasjonal ildsjelpris i år pålydende kr.10 000, som også skal brukes til skilting. Dermed kunne det settes i verk bestilling av skilt, stolper og stolpefester etter sommerferien.
I tillegg til møter i vinter og før jul i fjor for å få på plass en god søknad, så har gruppa møttes nesten hver søndags ettermiddag i høst.  De har jobbet med den nidtidige bestillingslista av skilt der man må planlegge hvor høyre- og venstrepilskilt, stedsnavnskilt m.fl. skal være i terrenget og hvor mange skilt av hver, riktig m.o.h. og avstand m.m. For hvert stikryss, startpunkt osv. er det bestemt på detaljkart hvilke skilt hvor. Dette grundige arbeidet nå vil gjøre det enklere når den enorme dugnadsjobben med å sette ut skiltene skal gjøres neste barmarksesong. Her må mange hjelpe til. Bestillingslista ble klar 22.oktober og hele 115 skilt bestilles i disse dager. I tillegg er allerede bestilt stolper og stolpefester. Infoskilt til startpunktene skal også bestilles, skiltgruppa jobber videre med disse etter jul.
Som vi ser, så er dette et veldig stort prosjekt, kanskje det største i lagets historie etter restaureringen av Niingshytta. Tusen takk også til disse ildsjelene!
(Foto: Svein Erik Kristiansen)

Turregistreringsskjema

(oppdatert for sesongen 2021)

Excel-regneark PDF-fil
Fra og med sesongen 2018 har Evenes Turlag gått over til egenregistrering av besøk og poeng for premiering.