Styre og utvalg

Tillitsvalgte etter årsmøtet 2022:
Styre:
Leder: Katrine Røtnes
Nestleder: Helge Erling Opdal
Kasserer: Edgar Fedreheim
Sekretær: Brit K. Alseth
Styremedlem: Gita Zute Gavare
Første vara: Anna Karoline Haldorsen
Andre vara: Unn Kristin Laberg
Tredje vara: Lena Berg
Medlemsregisteret: Hans Johnny Nilssen

Løypeutvalg:
Leder: Stig Tovås
Medlem: Stian Ottem
Medlem: Fredrik Sletbakk Olsborg
Medlem: Vigdis Fagerjord
Medlem: Oddvar Liljebakk
Første vara: Alv Håkon Rasmussen
Andre vara: Asbjørn Johansen

Skiltgruppa:
Magne Fredriksen, leder, Sunniva Gabrielsen, Oddbjørn Martinussen og Unn Kristin Laberg

Hyttetilsyn:
Leder: Hans Johnny Nilsen
Medlem: Jan Inge Yttervik
Medlem: Hans Magne Johansen
Vara: Tor Børge Strand

Valgkomité:
Leder: Sigrid Rørvik Bruun
Medlem: Heidi Olsborg
Medlem: Målfrid Bartholsen

Revisorer:
Anita Einem
Aashild Kokvik

Toppturgruppa: (oppnevnt av styret)
Leder: Bjørn Tversland

 

 

Utskrift