Styre og utvalg

Tillitsvalgte etter årsmøtet 26.6.2020:
Styre:
Leder: Tore Amund Svånå
Nestleder: Kristina Simonsen
Kasserer: Edgar Fedreheim
Sekretær: Brit K. Alseth
Styremedlem: Tore Unstad
Styremedlem: Martine Nergaard, løypeutvalget
Styremedlem: Signe Sørensen, hyttetilsynet
Første vara: Anna Karoline Haldorsen
Andre vara: Unn Kristin Laberg
Tredje vara: Bjørn H. Pedersen
Medlemsregisteret: Hans Johnny Nilssen

Løypeutvalg:
Leder: Martine Nergaard
Medlem: Ole Myrnes
Medlem: Stian Ottem
Medlem: Vigdis Fagerjord
Medlem: Oddvar Liljebakk
Første vara: Ove Olufsen
Andre vara: Asbjørn Johansen

Skiltgruppa:
Magne Fredriksen, leder, Sunniva Gabrielsen, Oddbjørn Martinussen og Unn Kristin Laberg

Hyttetilsyn:
Leder: Signe Sørensen
Medlem: Hans Magne Johansen
Medlem: Hans Johnny Nilssen
Vara: Jan Inge Yttervik

Valgkomité:
Leder: Sigrid Rørvik Bruun
Medlem: Asbjørn Pettersen
Medlem: Ketil Larsen

Revisorer:
Ingunn Ottem
Inge Amundsen

Toppturgruppa: (oppnevnt av styret)
Leder: Bjørn Tversland

 

 

Utskrift