I Bogen er det beregnet start ved Samfunnshuset. Løypa går forbi det gamle kommunehuset, videre oppover Sporet ca. 500 meter til kassen som er plassert på et sted med utsikt og rastebenk, se bildet. Noe asfalt, resten grusdekke. Det er ca 35 meter stigning totalt.
Alternativt utgangspunkt: Snuplass på Sporet (Bergviknes, ovafor Bogen kapell), videre ca. 1,5 km til turkassen. Fast grusdekke, ganske flat løpe. Mange rester (minner) etter gruvedrifta i området.
Kart Sporet

Sporet

-> Kriterier for turmål for personer med nedsatt funksjonsevne

 

 
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.