Personer med nedsatt funksjonsevne

Egen kategori: Personer med nedsatt funksjonsevne
Følgende kriterier legges til grunn:

  1. Personer som trenger ledsager for å komme seg til turmålet (her regner en ikke med babyer og småbarn som ikke klarer å gå selv pga. alder)
  2. Personer som må bruke hjelpemiddel for å komme seg til turmålet. Som eksempel kan nevnes: Krykker, rullator, rullestol, førerhund m.v. (Vanlige gåstaver regnes ikke som hjelpemiddel i denne sammenheng)
  3. Lang tid. Personer som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil bruke uforholdsmessing lang tid på å nå turmålet.(Alder er ikke et kriterium alene)

Denne kategorien turgåere kan besøke en eller flere av Turlagets ordinære 21 poster.
De kan også besøke ett eller flere av tre særskilte turmål som er beregnet spesielt for denne kategorien.

Premiering:
For få årspremie (krus): Besøke minst 1 turmål og oppnå 100 poeng i løpet av sesongen. Du må også være medlem i Evenes Turlag.

Påmelding eller spørsmål om denne kategorien og om disse turmålene rettes til Evenes Turlag v/Einar Pettersen, tlf 90720952 eller e-post: post(a)evenes-turlag.no
De som selv regner seg til den nye kategorien etter ovennevnte kriterier, gir beskjed om dette ved påmelding. Det trengs selvfølgelig ingen legeerklæring eller annen dokumentasjon.