Tillitsvalgte etter årsmøtet 2024:
Styre:
Leder: Lena Tovås
Nestleder: Helge Erling Opdal
Kasserer: Roald Lambertsen
Sekretær: Dag Gaute Gaasemyr
Styremedlem: Brit K. Alseth
Første vara: Katrine Røtnes
Andre vara: Mads Tollefsen
Tredje vara: Unn Kristin Laberg

Løypeutvalg:
Leder: Stig Tovås
Medlem: Stian Ottem
Medlem: Bjørn Tversland
Medlem: Vigdis Fagerjord
Medlem: Andreas Rørvik Bruun
Første vara: Alv Håkon Rasmussen
Andre vara: Asbjørn Hjertvik

Hyttetilsyn:
Leder: Åse Elvemo
Medlem: Asbjørn Lambersen
Medlem: Jørn-Eivind Røtnes
Vara: Sondre Markusson

Toppturgruppa: (oppnevnt av styret)
Leder: Bjørn Tversland

Valgkomité:
Leder: Målfrid Bartholsen
Medlem: Jan Inge Yttervik
Medlem: 

Revisorer:
Ketil Larsen
Aashild Kokvik

 

 

 

Kontakt oss:

Leder: Lena Tovås

post@evenes-turlag.no

 Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.