30 poeng   565 moh. N68°33.20/E016°53.25.

7,1 km fra Start bom ved E-10: 75 moh. N68°30.14/E016°53.57. Gangtid ca. 2t 15 min.

4,5 km fra Start stikryss Klubbfjellvatn/Skinnstakk (der Fjellveien slutter ved "Nordkapp"): 225 moh. N68°31.25/E016°52.58. Gangtid ca. 1t 45 min.

Rute via bok 7 Klubbfjellvatn: 5,5 km fra start stikryss Klubbfjellvatn/Skinnstakk (Nordkapp). Gangtid ca. 2t. Avstand fra E-10 er 8,1 km, gangtid 2t 30 min.

Koordinat for stikrysset på  Klubbfjellet: N68°32.18/E016°52.91 (370 moh)

Folk og dyr ved Nedre Skinnstakk

 Start/bom ved E-10 ligger 1,8 km fra veikrysset nederst i Dragvikbakken og like langt fra krysset ved Osvatnet. Mot bomavgift kan man kjøre opp Fjellveien, Lakså, til endepunkt ved Nordkapp. Men det er også fint å gå opp!

Fra stikryss ved Nordkapp følg merket sti opp til Steinlegda, videre forbi Svartvatnet. Trimkassen står på et nes ved Nedre Skinnstakkvatn.

Som man ser av bildet er man nå i et område med aktivt husdyrhold og hvor det er dyr på beite, vis derfor hensyn!

Rute via bok 7 Klubbfjellvatn: Fra stikrysset ved Nordkapp følg godt synlig og merket sti til Klubbfjellvatn, boka er plassert i gapahuken like ved selve vatnet. Vis hensyn for beitedyr i området. Løypa til Klubbfjellvatnet er nokså myrlendt, velg derfor egnet fottøy. Det er lagt plank (klopping) over de våteste partiene.

Fra Klubbfjellvatn gå brua over elva og følg merket løype opp til Klubbfjellet, der en kommer inn på den andre løypa som går direkte opp til Nedre Skinnstakk. Avstand fra Klubbfjellvatn til Nedre Skinnstakk er 3,4 km og gangtid er ca. 1t 30 min. Løypa er merket og skiltet.

Anbefalt rundtur: Gå fra Nordkapp direkte opp til Nedre Skinnstakk, distanse 4,5 km. Returner fra Nedre Skinnstakk og gå 2,5 km, forbi Steinlegda, til stikrysset på Klubbfjellet, der du tar skarpt til høyre og går ca. 900 meter etter merket løype ned mot Klubbfjellvatn, over brua og til gapahuken der turboka er. Følg så 2,1 km merket løype direkte fra Klubbfjellvatn tilbake til Nordkapp. Distanse rundtur er 10 km og gangtid ca. 3t 30 min.

Merk: Bommen kan bli stengt uten forvarsel ved store nedbørmengder eller andre forhold, dog ikke slik at biler blir innestengt.

-> Kartutsnitt

{phocagallery view=category|categoryid=4|displaydescription=1|highslidedescription=2|overlib=2}
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.