20. Bukkholla (Botnmark)

10 poeng   290 moh. N68°27.98/E017°10.75.

1,85 km. Gangtid ca. 30 min.

Start: 230 moh. N68°27.57/E017°08.74 (ligger 9,8 km fra E-10/ Forrakrysset).

Kassen ved Bukkholla

Følg veien mot Forra fra E-10. Ta av til venstre i krysset der den kommunale veien går til Veggen. Parker ved utsiktsplassen der man ser ut over Ofotfjorden (skiltet med infotavle og "Parkering Varden og Bukkholla"). Følg veien østover knapt 500 m og ta av til venstre opp mot masta som vises fra veien, se skilt! Følg rød løypemerking til du er ved trimkassen som er satt opp ved Bukkholla. Dette er en naturlig formasjon i den kalkrike berggrunnen hvor Bukkelva har tært seg ned for så å komme ut i Lia nede ved Veggenveien.

Det er merket sti videre til Varden på Veggfjellet (Post 20)

-> Kartutsnitt

Parkering
Følg veien mot Forra fra E10. Ta av til venstre i krysset der den kommunale veien går til Veggen. Parker ved utsiktsplassen der man ser ut over Ofotfjorden.
Parkering
Oppslagstavle
Parkeringsplassen ligger 9,8 km fra krysset E10/Forra, og 230 m.o.h.
Oppslagstavle
Følg veien noen hundre meter
Følg veien østover et par hundre meter, og ta av til venstre ved skiltet merket Bukkholla og Varden, opp mot masta som vises fra veien.
Følg veien noen...
Følg veien til venstre oppover
Følg veien til venstre videre oppover
Følg veien til ...
Forbi masta
Følg merking forbi masta
Forbi masta
Godt merket
Stien går til venstre for bygninga og er godt merket
Godt merket
Lett skogsterreng
Videre går stien gjennom lett og fint skogsterreng
Lett skogsterre...
1,85 km til kassen
Løypa er 1,85 km og det tar ca 30 min å gå
1,85 km til kas...
Ved trimkassen
Trimkassen ligger ved Bukkholla som er et lite juv i terrenget, hvor Bukkelva forsvinner ned i grunnen.
Ved trimkassen
Bukkholla
Dette er en naturlig formasjon i den kalkrike berggrunnen hvor Bukkelva har tært seg ned for så å komme ut i Lia nede ved Veggenveien.
Bukkholla
Ned i holla?
I slike formasjoneer kan det være groper og hull i bakken skjult under gress og mose - vær forsiktig dersom du går ned i holla!
Ned i holla?

Utskrift