Turen starter ved Rudolfsletta, se kart. Da er det 1,06 km å gå. En kan også starte fra ESB, det 0,67 km.
Målet er på Høgda, Liland, og kassen plassert Lionshuset oppe ved fylkesveien, se bilde.
Begge ruter er på god, asfaltert gang- og sykkelvei, hvor man ferdes trygt i trafikken. Total stigning ca 45 meter.
Kart Høgda

Høgda

-> Kriterier for turmål for personer med nedsatt funksjonsevne

 

 
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.