Premiering
Premieringsregler Evenes Turlag fra og med sesongen 2018

For å oppnå premiering må man være medlem av Evenes Turlag.
Dersom en ikke er medlem i en periode vil tidligere oppsamlede poeng tapes.
Årspremie (krus):
2 - 12 år: 100 poeng (minst 3 poster) (aldersgruppen t.o.m. det årstallet man fyller 12 år)
(Barn som fyller 2 år i løpet av gjeldende år, og som har gått til turmålene for det meste selv, er berettiget til egen premie)
13 - 66 år:
200 poeng (minst 5 poster) (aldersgruppen f.o.m. det årstallet man fyller 13 t.o.m. det året man fyller 66 år)
Over 67 år:
150 poeng (minst 1 post) (aldersgruppen f.o.m. det året man fyller 67 år og eldre)
Poengsamling uansett klasse, oppsamling over flere år.
Premiering etter
7500 poeng, senere 20 000, 30 000, 40 000 osv.
Topp 20
Alle som besøker minst 20 turmål i løpet av sesongen premieres

 
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.