Årsmøtereferat 2018

Årsmøte Evenes Turlag – referat

Tirsdag 7.3.2018 kl. 19.00

Møtet ble holdt på Rådhuset, Bogen

Disse var møtt: Hans Johnny Nilsen, Signe Sørensen, Karin Sørensen, Solfrid Pedersen, Turid Pettersen, Asbjørn Pettersen, Gøril Pedersen, Tor Edvin Pedersen, Kjell Asbjørn Pedersen, Edgar Fedreheim, Ketil Larsen, Bo Nordanfjäll, Svein Gundersen, Oddvar Liljebakk, Arild Olsen, Unni Leiros Pettersen, Sigrid Rørvik Bruun, Kristina Simonsen, Magne Fredriksen, Roald Bakkebø, Ingvar Øvrebotten, Einar Pettersen (22 stk)

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent      

 1. Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen

Som møteleder ble valgt: Einar Pettersen

Som referent ble valgt: Hans Johnny Nilsen

Til å underskrive protokollen ble valgt: Roald Bakkebø og Karin Sørensen

 1. Årsberetning 2017
  Styrets årsmelding
  Lagt fram av Einar Pettersen

Årsrapporten for Niingshytta
Lagt fram av Signe Sørensen

Løypeutvalgets årsrapport
Lagt fram av Magne Fredriksen

Vedtak: Godkjent uten merknader   

 1. Regnskap 2017
  Lagt fram av Kristina Simonsen

Vedtak: Godkjent uten merknader

 1. Innkomne saker
  Orientering om overgang til egenregistrering av poeng sesongen 2018
  Lagt fram av Einar Pettersen

Vedtak: Godkjent/ tatt til etterretning

 1. Aktivitetsplan for 2018. Budsjett 2018

Styrets forslag til aktivitetsplan 2018:
Lagt fram av Einar Pettersen

 • Fullføre skiltprosjektet
 • Løypeutvalgets arbeidsplan
 • Hyttetilsynets arbeidsplan
 • Premieutdeling ved sesongstart
 • Videreføring av ungdomstrimmen
 • Deltagelse i friluftsskole for barn
 • Satse på oppstart av ”Ungtur-gruppe”, Oppnevning av Ungdomskontakt
 • Niingsmarsjen 11/8
 • Romjulsmarsjen 30/12
 • Lilletindmarsj 14/7 og Topptur med guide 12/8 (”Kraftrunden” – 4 topper)
 • Fortsette kjøring av skiløype til Hornstein
 • Prosjekt ”Friluftsliv for alle” – utsetting av hvilebenker på enkelte løyper
 • ”Årets turkonkurranse”. Sponset tiltak (Mesterbygg/Byggtorget) for å få flere besøk på Niingshytta, Kvanntokollen, Tverrfjellet og Fagerlihøgda.
 • Profileringsbekledning (Jakker med lagets og bankens logo for rabattert salg til publikum)

Styrets forslag til budsjett 2018:
Lagt fram av Kristina Simonsen

Vedtak: Vedtatt uten merknader

 1. Fastsetting av kontingent for 2019

Styret foreslår uendret kontingent for 2019

Satsene er:

 • Familie: kr 200
 • Barn/ungdom u/20 år: Kr 50
 • Enkeltmedlem: kr. 100

Vedtak: Vedtatt

 1. Valg
  1. 3 styremedlemmer for 2 år
   På valg:
   Leder: Einar Pettersen

Valgkomiteens forslag: Einar Pettersen
Andre forslag: ingen
Valgt ble: Einar Pettersen

Kasserer: Kristina Simonsen
Valgkomiteens forslag: Ikke forslag
Andre forslag: Kristina Simonsen
Valgt ble: Kristina Simonsen. Kasserer tar bilagshåndtering.
Regnskap og medlemslister kan utføres eksternt

Styremedlem: Mariann Fjellheim
Valgkomiteens forslag: Kristina Simonsen

Andre forslag: Svein Gundersen

            Valgt ble: Svein Gundersen, enstemmig     

 1. 2 styremedlemmer for 1 år
  På valg:
  Nestleder: Sunniva Gabrielsen

Valgkomiteens forslag: Sunniva Gabrielsen
Andre forslag: ingen
Valgt ble: Sunniva Gabrielsen

Sekretær: Stig Ørjan Haugen
Valgkomiteens forslag: Stig Ørjan Haugen
Andre forslag: ingen
Valgt ble: Stig Ørjan Haugen

 1. 2 varamedlemmer til styret for 1 år
  På valg:
  Første vara: Torill Larsen

                        Valgkomiteens forslag: Torill Larsen

                        Andre forslag: Unn Kristin Laberg

Valgt ble: Unn Kristin valgt med 18 stemmer

           
Andre vara: Unn Kristin Laberg

                        Valgkomiteens forslag: Unn Kristin Laberg

                        Andre forslag: Torill Larsen
                        Valgt ble: Torill Larsen, enstemmig

  1. 2 revisorer for 1 år
   På valg:
   Ingunn Ottem og Inge Amundsen
   Valgkomiteens forslag: Ingunn Ottem og Inge Amundsen
   Andre forslag: ingen
   Valgt ble: Ingunn Ottem og Inge Amundsen

  2. Løypeutvalg, medlemmer for 2 år
   På valg:
   Leder: Magne Fredriksen
   Valgkomiteens forslag: Magne Fredriksen
   Andre forslag: ingen
   Valgt ble: Magne Fredriksen

   Medlem: Knut Liavik
   Valgkomiteens forslag: Vigdis Fagerjord
   Andre forslag: ingen
   Valgt ble: Vigdis Fagerjord

   Medlem: Oddvar Liljebakk

Valgkomiteens forslag: Oddvar Liljebakk
Andre forslag: ingen
Valgt ble: Oddvar Liljebakk

Løypeutvalg, varamedlemmer for 1 år
På valg:
Første vara: Ove Olufsen
Valgkomiteens forslag: Ove Olufsen

Andre forslag: ingen
Valgt ble: Ove Olufsen

Andre vara: Asbjørn Johansen
Valgkomiteens forslag: Asbjørn Johansen

Andre forslag: ingen
Valgt ble: Asbjørn Johansen

  1. Hyttetilsyn, medlemmer for 2 år
   På valg:
   Medlem: Tove Paulsen        

Valgkomiteens forslag: Hans Magne Johansen
Andre forslag: ingen
Valgt ble: Hans Magne Johansen

Medlem: Hans Johnny Nilssen
Valgkomiteens forslag: Hans Johnny Nilsen

Andre forslag:ingen
Valgt ble: Hans Johnny Nilsen

Hyttetilsyn, varamedlem for 1 år
På valg:
Jan Inge Yttervik
Valgkomiteens forslag: Jan Inge Yttervik
Andre forslag: ingen
Valgt ble: Jan Inge Yttervik                            

  1. Valgkomité.
   1 medlem for 3 år
   På valg: Bjørn Erik Strømsnes
   Valgkomiteens forslag: Ikke forslag
   Andre forslag: Asbjørn Pettersen
   Valgt ble: Asbjørn Pettersen

1 medlem for 2 år (suppleringsvalg)
På valg: Marili Gonzalez Leiros (flyttet)

Valgkomiteens forslag: Ikke forslag
Andre forslag: Sigrid Rørvik Bruun
Valgt ble: Sigrid Rørvik Bruun.                               

Årsmøtet slutt kl.21.00.

………………………………….
Hans Johnny Nilssen
Møtereferent       

……………………………………………………….                        ……………………………………………

Roald Bakkebø                                                           Karin Sørensen

Utskrift