Sted: Rådhuset, Bogen
Tid: Torsdag 24. mars 2022 kl. 19.00
 
Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen
3. Årsberetning 2021
4. Regnskap 2021
5. Innkomne saker
6. Aktivitetsplan og budsjett for 2022
7. Fastsetting av kontingent for 2022
8. Valg
 
Vi serverer pizza og saft, samt kaffe etterpå.
Styret ønsker alle velkommen!
 

Aktuelt om løyper

Kommende aktiviteter

Turregistreringsskjema

(oppdatert for sesongen 2024)

Excel-regneark PDF-fil
Fra og med sesongen 2018 har Evenes Turlag gått over til egenregistrering av besøk og poeng for premiering. Det er også mulig å registrere poeng med den nye stikk ut appen.Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.