nyleder

Den nye lederen i turlaget, Tore Amund Svånå, ønskes lykke til med den viktige jobben han nå tar fatt på.

Som avtroppende leder vil jeg takke for noen fantastiske år med tillitsvalgte og en medlemsmasse som har vært helt utrolig inspirerende! Evenes Turlag er en meget viktig faktor i lokalsamfunnet, spesielt i ei tid hvor det settes stadig mer fokus på folkehelse. Lagets viktigste oppgave framover blir å fortsette denne gode trenden, slik at flest mulig får inspirasjon til å komme seg ut i den vakre naturen vår. Lykke til videre, kjære Evenes Turlag!
Hilsen Einar Pettersen, avtroppende leder
(Foto: Edgar Fedreheim)

 

Aktuelt om løyper

Kommende aktiviteter

Turregistreringsskjema

(oppdatert for sesongen 2024)

Excel-regneark PDF-fil
Fra og med sesongen 2018 har Evenes Turlag gått over til egenregistrering av besøk og poeng for premiering. Det er også mulig å registrere poeng med den nye stikk ut appen.Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.