Sted: Rådhuset, Bogen
Tid: Onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00

 

Saker til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen
3. Årsberetning 2019
4. Regnskap 2019
5. Innkomne saker
6. Aktivitetsplan og budsjett for 2020
7. Fastsetting av kontingent for 2021
8. Valg:
3 styremedlemmer for 2 år
På valg:
Leder: Einar Pettersen
Kasserer: Edgar Fedreheim
Medlem: Svein Gundersen
3 varamedlemmer for 1 år
På valg:
1. vara: Tor Edvin Pedersen
2. vara: Unn Kristin Laberg
3. vara: Bjørn Herman Pedersen
2 revisorer for ett år
På valg:
Ingunn Ottem
Inge Amundsen
Løypeutvalg
På valg:
Leder: Magne Fredriksen (2 år)
Medlem: Vigdis Fagerjord (2 år)
Medlem: Oddvar Liljebakk (2 år)
1.vara: Ove Olufsen (1 år)
2.vara: Asbjørn Johansen (1 år)
Hyttetilsyn for Niingshytta og Grillbua på Varden
På valg:
Medlem: Hans Magne Johansen (2 år)
Medlem: Hans Johnny Nilssen (2 år)
Vara: Jan Inge Yttervik (1 år)
Valgkomité
På valg: Sigrid Rørvik Bruun (3 år)

Vi serverer pizza og saft, samt kaffe etterpå.
Styret ønsker alle velkommen!

 

Aktuelt om løyper

Kommende aktiviteter

Turregistreringsskjema

(oppdatert for sesongen 2024)

Excel-regneark PDF-fil
Fra og med sesongen 2018 har Evenes Turlag gått over til egenregistrering av besøk og poeng for premiering. Det er også mulig å registrere poeng med den nye stikk ut appen.Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.