Besøksstatistikk 2006 - 2008

Sted 2006 2007                
1. Kvanntokollen 102 119                
2. Fisketjønnfjellet 115 120                
3. Haugbakken 447 696                
4. Liakollen 386 504                
5. Snaufjellet, Ev.m 164 188                
6. Lilandsveten 445 404                
7. Klubbfjellvatn 109 160                
8. N. Skinnstakk 97 115                
9. Resskvanto 66 102                
10. Stortinden 0 0                
11. Strandfjellet 407 355                
12. Rogndalen 855 871                
13. Vassbotn 1052 1108                
14. Niingshytta 233 265                
15. Sauen 148 139                
16. Butind 62 74                
17. Tverrfjellet 20 43                
18. Fagerlihøgda 0 0                
19. Forramarka 81 95                
20. Bukkholla 67 128                
21. Varden, Veggfj 0 46                
(Mikkel Jonsasteinen) 490 445                
Sum 5346 5977                
3 turmål for bevegelsesh.:                    
22. Båthavna, Tårstad 0 0                
23. Høgda, Liland 0 0                
24. Sporet, Bogen 0 0                
Sum                    

Utskrift