Litt mer fra premieutdelingen

Flest poeng yngste klasse: Katrine Tovås (680 poeng)

Yngste deltaker som klarte kravet til kopp: Mie Jordan Reigstad

Eldste deltaker som klarte kravet til kopp: Olav Jakobsen

Disse 10 har oppnådd 7500 poeng siden de begynte å gå til Turlagets trimkasser:
Anfrid Fedreheim  
Jan Inge Jakobsen
Bjørn Kulbotten  
Knut Liavik
Ole Myrnes
Bosse Nordanfjäll
Unni Leiros Pettersen
Kristin Zylla Riise
Lars Sigvald Riise
Kari Beate Yttervik

Alle disse fikk hver sin kniv med inngravert navn

Utskrift