Årsmelding 2009

kake

Styret

har i 2009 bestått av følgende:

Einar Pettersen, leder

Jakob Thomassen, nestleder

Linda Noble-Strand, sekretær

Solfrid Pedersen, kasserer

Tone Aksberg Stunes, styremedlem

Varamedlemmer: Ingunn Ottem og Hilde Fjellheim.

Revisorer: Oddbjørn Martinussen og Inge Amundsen.

Valgkomité: Roald Bakkebø, Anita Einem og Jack Lambertsen

Løypeutvalg: Roald Bakkebø, leder, Harald Pettersen, Gøril Pedersen, Tor Edvin Pedersen og

Tone Aksberg Stunes. Vara: Vigdis Liavik

Hyttetilsyn Niingshytta: Hans Johnny Nilssen, leder, Oddbjørn Martinussen og Tove Paulsen.

Vara: Hans Hermann Vold

Redaksjonskomité: Einar Pettersen, leder, Stig V. Tovås, nestleder og Kjell A. Pedersen


Styret

har siden forrige årsmøte holdt 5 møter og behandlet 54 saker.

Lederne i løypeutvalg og hyttetilsyn har vært innkalt til styremøtene, og det samme har første vara til styret.

I tillegg til de fysiske møtene har det vært en god del kommunikasjon på e-post og telefon.
Rapport fra hyttetilsynet og løypeutvalget er egne vedlegg til denne årsmeldinga.

Laget hadde 213 betalende medlemmer ved utgangen av 2009, det er en økning på 20.

 

Av de viktigste sakene turlaget har arbeidet med siste år kan nevnes:

 

Turløypene

er fortsatt lagets kjernevirksomhet.

Det er lagt ned et stort arbeid med rydding, merking og tilrettelegging, noe som fremgår av rapporten fra løpeutvalget. Besøkene i år har hatt ei fin økning fra 6646 i 2008 til 7746 i 2008, en økning på 17 %

Løypeutvalget gjør en veldig viktig jobb, og det har vært mange gode tilbakemeldinger fra publikum.

 

Niingshytta.

Hytta er godt besøkt, og er en viktig del av lagets arbeidsområde.

Det vises til meldinga fra hytteutvalget.


Hjemmesida og annen informasjon

Hjemmesida til Turlaget har fortsatt veldig mange besøk, ca 90 daglig. Denne tjenesten er vår viktigste kilde til å informere medlemmene og øvrig publikum om våre aktiviteter.

Vi prøver også å være aktive med å få avisomtale om våre aktiviteter, både i forkant og etterpå som referat eller reportasje. Dette samarbeidet ser ut til å gå bra – lokalavisene er glad for aktuelt lokalstoff. Likeså har vi godt samarbeid med Evenes Kommune om publisering av stoff fra Turlaget i Evenesnytt og på deres hjemmeside.

Helt uformelt er det opprettet en ”støttegruppe” for Turlaget på Facebook. Den heter ”Evenes Turlag – Naturglede for alle!”, og den har hele 116 medlemmer nå! Medlemmene der kan raskt få meldinger om arrangement eller annet aktuelt stoff.

Turer og andre arrangement.

I 2009 feiret Evenes Turlag sitt 10-årsjubileum. Dette ble behørig markert med festkake, bålkaffe ved premieutdelingen, som i år ble lagt til Liakollen.(vel 70 deltakere)

I sommer var det fellesturer til Sauen med botaniker Alfred Granmo (24 delt.) og til Siriskolten på Tjeldøya.(12 delt.) Begge disse turene ga fine tilbakemeldinger, og etter turen på Tjeldøya kom det ønsker om å fortsette med nye turer i nabokommunene.

Romjulsmarsjen gikk i år til gapahuken i Vassbotn, og ble en formidabel suksess med vel 100 deltakere. Det kom sterke ønsker om gjentakelse til neste år!

Niingsmarsjen og bakkeløpet var også i år et av de store arrangementene. På marsjen deltok 45 og på bakkeløpet 14.

 

Vi har også deltatt på arrangement i samarbeid med andre aktører:

Lilletindmarsjen i juli er et samarbeid med Lakså Grendehus (Over 40 delt.)

Merskarmarsjen er et samarbeid med Liland idrettsforening. I år gikk marsjen for siste gang. LIF og Turlaget er enige om å avslutte denne lange tradisjonen pga. for dårlig deltakelse. Det var i år kun 6 personer som gikk lang løype, og bare 3 i 2008.

Fredagsrennene i Evenesmark er et samarbeid med Evenesmark IL og 10.-klasse ved Liland skole. Turlaget deltok med registrering av deltakerne og premiering etter det siste rennet.

Ellers har laget et meget godt samarbeid med aktuelle grunneiere når det gjelder merking av løyper og lagets øvrige aktivitet.

Gapahuken i Vassbotn. Her har vi deltatt aktivt i et samarbeid med grunneierlaget og EUIL om dugnad med løyperydding og åpning av den nye gapahuken. Det var god oppslutning fra Turlagets medlemmer. Gapahuken er for øvrig svært mye besøkt i høst og vinter – et populært tiltak!

Vi deltok som tidligere år på Tårstaddagen med godt besøkt stand inne på området.

”Gågruppa går igjen” er et uformelt og uforpliktende tilbud til alle om å gå en kveldstur sammen med utgangspunkt fra Samfunnshuset i Bogen. Dette er hver torsdag kl.18.

Det er kjørt opp løype til Hornsteinen i skisesongen.

Kurertjeneste. Laget har også i sommer hatt et oppdrag med kurertjeneste, denne gang for Harstad Maskin AS som har drevet anleggsarbeid oppe ved Niingsvatnet, og det har brakt oss noen penger i kassa.

Nytt løypekart. Vi har fått utarbeidet et helt nytt løypekart med løypebeskrivelser. Dette har vi fått trykket opp på vannbestandig papir, og kartet har vært til salgs på ulike steder i Evenes i sommer – og er blitt veldig populært. Kartene selges for kr. 35.-

T-skjorte med turlagets logo og motto har vi også fått produsert i jubileumsåret. Den har blitt populær, og selges fortsatt for kr. 100 per stk i alle størrelser.

Grasrotandelen fra Norsk Tipping har fått stor tilslutning for vårt lag. I dag har vi 68 grasrotgivere, og i 2009 fikk Turlaget inn vel 17 000 kr. gjennom denne ordningen! Oppgi org.nr. 989 089 897 hvis du har spillerkort hos Norsk Tipping og ønsker å støtte oss!

Takk til alle!

Styret vil rette en stor takk til alle som har stilt opp for laget med dugnadsarbeid i komiteer, hjelp ved arrangement, rydding av løyper og ellers på ulike måter har bidratt til at laget kan se
tilbake på et godt arbeidsår!

 

Utskrift