Aktivitetsplan for 2016

Aktivitetsplan for 2016, vedtatt av årsmøtet:

 • Premieutdeling ET/UT
 • Premieutdeling ved sesongstart (kopper, kniver)
 • Videreføring av Ungdomstrimmen
 • Deltakelse i Friluftsskolen for barn i juni
 • Niingsmarsjen – 13.08.16
 • Romjulsmarsj
 • Fortsette kjøring av skiløype til Hornsteinen
 • Delta i prosjekt ”Grillbu ved Varden”
 • Etablering av Turlagets toppturgruppe
 • Løypeutvalgets arbeidsplan
 • Hyttetilsynets arbeidsplan

Utskrift