Aktivitetsplan 2015

 • Premieutdeling ET/UT
 • Videreføring av ET og UT
 • Premieutdeling ved sesongstart
 • Niingsmarsjen i august (08.08)
 • Markedsføring av turmål for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Kjøring av skiløype til Hornsteinen
 • Spontane fellesturer med kort varsel
 • Romjulsmarsj
 • Skilting ifølge plan
 • Klopping – prøve å få kjørt ut material til Varden løypa nå i mars.
 • Vedlikehold av bruer og rasteplasser
 • Forefallende vedlikehold av Niingshytta
 • Klargjøring av 2 nye løyper.
 • Forberedende arbeid fra Lilandsvetten til Liakollen.
 • Turmarsjen våren 2015
 • Folkehelseuke - Temamarsj

Utskrift