Oversikt over turlagets aktiviteter i 2008

Illustrasjon

Årsmelding for 2008:
Styret har i 2008 bestått av følgende:
Einar Pettersen, leder
Jakob Thomassen, nestleder
Kjell Asbjørn Pedersen, sekretær
Solfrid Pedersen, kasserer
Jørn Erlend Hansen, styremedlem
Løypeutvalg: Roald Bakkebø, leder, Harald Pettersen og Greta Lofthus.
Hyttetilsyn Niingshytta: Hans Johnny Nilssen, leder, Oddbjørn Martinussen og Helen Lambertsen

Medlemstallet holder seg stabilt på ca. 200.

De viktigste sakene:

Styret
har hatt et aktivt arbeidsår. Vi startet med å sette opp en arbeidsplan for 2008, slik at vi har kunnet prioritere arbeidsinnsatsen i løpet av året.
Laget har en sunn og grei økonomi, og vi har, som regnskapet viser, mottatt betydelige inntekter fra sponsorer og offentlige instanser.

Turløypene
er lagets kjernevirksomhet.
Det er lagt ned et stort arbeid med rydding, merking og tilrettelegging.
Antall besøk på de 20 turmålene våre har hatt ei fin økning fra 5981 i 2007 til 6646 i 2008.
Løypeutvalget gjør en formidabel jobb, og det har vært mange gode tilbakemeldinger fra publikum.
I år har vi også fått lagt ut kartreferanser til turmålene på hjemmesida vår.
Det er også startet et arbeid med å laget et nytt oppdatert kart over løypene og turmålene våre, og dette skal legges ut på hjemmesida vår nå i vinter.

Niingshytta.
Arrangementet i forbindelse med åpningen i august var en formidabel suksess.
Over 100 mennesker var samlet der oppe åpningsdagen, og det var en svært stor innsats fra hytteutvalget og utrolig mange frivillige medlemmer av Turlaget som gjorde at arrangementet ble så vellykket.

Hjemmesida
til Turlaget har fortsatt veldig mange besøk, og er vår viktigste kilde til å informere medlemmene og øvrig publikum om våre aktiviteter.

Fellesturer.
I sommer var det fellesturer både til Varden på Veggfjellet og til Nedre Skinnstakk. Begge turene fikk god oppslutning.

Samarbeid.
Turlaget har også i år hatt samarbeid med Tårstaddagen, hvor vi sto for opplegget med en natursti, eller ”Tarzanløype”, som den ble kalt.
Merskarmarsjen er et samarbeid med Liland idrettsforening, og
fredagsrennene i Evenesmark er et samarbeid med Evenesmark IL og 10.-klasse ved Liland skole.

Årspremier og øvrig premiering.
Premieutdelingen ble også i år holdt i Evenesvika, og den var godt besøkt.
Nytt av året var premiering for ”Topp 20” – dvs. til de som har besøkt alle 20 turmålene i en sesong.

Kurertjeneste.
Laget har i sommer hatt et oppdrag med kurertjeneste for Bleikvassli Gruber som driver anleggsarbeid oppe ved Niingsvatnet, og det har brakt oss gode penger i kassa.

Takk til alle.
Styret vil rette en stor takk til alle som har stilt opp for laget med dugnadsarbeid i komiteer, hjelp ved arrangement, rydding av løyper og ellers på ulike måter har bidratt til at laget kan se tilbake på et godt arbeidsår!

Grasrotandelen i Norsk Tipping
Evenes Turlag er nå registrert i Grasrotandelen, og vi håper det vil gi oss noen kroner i kassa til drift av laget.
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.