Årsmeldinger 2011

Tillitsvalgte i 2011:

Styret:
Einar Pettersen, leder

Anita Einem, nestleder

Linda Noble-Strand, sekretær

Solfrid Pedersen, kasserer

Tone Aksberg Stunes, styremedlem

Varamedlemmer: Ingunn Ottem og Hilde Fjellheim.

Løypeutvalg: Roald Bakkebø, leder; Harald Pettersen, Jack Lambertsen, Ingvar Øvrebotn og Tone Aksberg Stunes. Vara: Knut Liavik.

Hyttetilsyn Niingshytta: Hans Johnny Nilssen, leder, Oddbjørn Martinussen og Tove Paulsen. Vara: Gøril Sørensen

Redaksjonskomité: Einar Pettersen, leder, Stig V. Tovås, nestleder og Åsbjørg Leiros

Revisorer: Oddbjørn Martinussen og Inge Amundsen.

Valgkomité: Jack Lambertsen, Karin Sørensen og Liv Albrigtsen

 

Lagets aktiviteter:

 

Styret har siden forrige årsmøte holdt 5 møter og behandlet 56 saker.

Første vara til styret har vært innkalt til alle styremøtene, og lederne i løypeutvalg og hyttetilsyn har også vært innkalt til de fleste møtene.

I tillegg til de fysiske møtene har det vært en god del kommunikasjon på e-post og telefon.

Laget hadde 516 betalende medlemmer ved utgangen av 2011, en økning på 163 fra i fjor, eller 46 %!

 

Turløypene er fortsatt det aller viktigste laget driver med.

Våre 20 turmål har hatt 16503 besøk i sesongen 2011, fra 10.5. til 1.11. Det tilsvarer i snitt 97 besøk hver eneste dag! Økning fra i fjor er 3152 registreringer, eller 23,6 %.

(Årsrapporten fra løypeutvalget finnes lenger ned på siden)

Niingshytta er fortsatt godt besøkt, selv om ruta opp langs rørgata var stengt pga. anleggsarbeid og vedlikehold store deler av sommeren.

(Årsrapporten fra hyttetilsynet finnes lenger ned på siden.)

Hjemmesida, informasjon

Turlagets hjemmeside ser ut til å være en av de viktigste kanalene til å fremme lagets formål: å stimulere folk til å komme seg ut på tur! Der kan vi fortløpende fortelle om det vi driver med og ellers formidle aktuelt stoff som er relatert til friluftsliv.

Siden er godt besøkt – i 2011 var det 11230 ”unike” besøk og ca. 250 000 sidevisninger, noe vi er svært godt fornøyd med.

Vi har også et godt samarbeid med lokalavisene som gjerne omtaler våre aktiviteter, både i forkant og etterpå som referat eller reportasje.

Vi har en fast spalte i de fleste nummer av EvenesNytt – ”Info fra Evenes Turlag”. Dette er en fin måte å nå ut til så mange som mulig på, siden publikasjonen blir delt ut til alle husstander i kommunen.

Turlaget er også aktiv på sosiale media: både på facebook og twitter kan vi nå mange på en rask og enkel måte, uten at det koster noe. Vi har også startet en sms-varsling av aktiviteter/arrangement. Vil du være med der, vennligst send en sms til mob. 907 20 952, så vil du bli lagt til i lista. 

Bilder. Turlaget trenger hjelp fra publikum med å skaffe bildestoff – både til Turlagssida og til å vise på møter og tilstelninger. Det kan gjerne være mennesker med på bildene, men det er ingen betingelse. Fin natur, dyr eller fugler, blomster eller trær – det meste går an. Det er ikke nødvendig med ”proffkamera” eller ”proffkvalitet” for å sende oss bilder. Men de må være noenlunde skarpe, og helst i ”panoramaformat” dvs. ”liggende posisjon” (best for publisering på nettsida)

Send bildene til post(a)evenes-turlag.no

Turer, møter og andre aktiviteter

 

Årsmøtet ble holdt 28.2. med ca. 40 deltakere

Premieutdeling Evenestrimmen og Ungdomstrimmen, sesong 2010 gikk av stabelen 3.2. på Samfunnshuset. Ca. 90 deltakere. 10.klassen hadde serveringen

Ordinær premieutdeling, sesong 2010 var på Evenesmark grendehus 27.5. med ca. 90 til stede. 265 klarte kravet til kopp, 96 fikk plakett for ”Topp 20”

Evenestrimmen – et tilbud til bedrifter i Evenes er videreført i 2011. Deltakertallet er 33 lag med til sammen 187 påmeldte, litt mer enn i 2010.

Ungdomstrimmen – et tilbud til ungdom 13 – 19 år. Dette er i utgangspunktet resultatet av et samarbeid med Ungdomsrådet i Evenes. De ønsket at Turlaget skulle gjøre en ekstra innsats for å få flere ungdommer ut på tur (24 deltakere, samme som i fjor)

Fellestur til Stortinden gikk 10.9. med 15 deltakere. Turledere var Solfrid Pedersen og Ingvar Øvrebotn.

Niingsmarsjen ble avviklet 13.8. i strålende sol. Det var ca. 110 deltakere, og i godværet var det mange av disse som til turen videre til Butind og Tverrfjellet. Premieplaketten for Niingsmarsjen vil bli delt ut på årsmøtet.

Romjulsmarsjen gikk også i år for tredje gang til gapahuken i Vassbotn, og ble nok en gang en formidabel suksess med vel 110 deltakere. Det ser virkelig ut til at dette kommer til å bli en tradisjon! Ofoten Friluftsråd sponset mat, drikke og fakler.

Tårstaddagen. Vi deltok som tidligere år med stand hvor vi informerte om laget vårt.

Prosjekt ”Strandvatnet for alle”. Turlaget har deltatt på planleggingsmøter.

Fredagsrennene i Evenesmark er et samarbeid med Evenesmark IL og 10. klasse ved Liland skole. Turlaget deltok med registrering av deltakerne og premiering etter det siste rennet. I 2011 var det 10 renn, og 29 barn fikk medalje for å ha deltatt på minst 3 renn.

Samarbeid med grunneiere. Laget har et meget godt samarbeid når det gjelder merking av løyper og lagets øvrige aktivitet. Turlaget har vært støttespiller for grunneierne på Lakså og i Dragvik i forbindelse med etablering av gapahuk ved Klubbfjellvatnet.

Guiding. I juni var Turlaget vertskap for en gruppe fra Syn- og mestringssenteret i Botn på tur til gapahuken i Vassbotn, hvor vi også stod for kaffekoking og grilling.

Turlaget hadde også ansvar for kaffekoking og grilling ved arrangementet ”Spor langs Sporet” i høst, hvor det var ca. 100 deltakere. Oddbjørn Martinussen var guide for turen.

 

Sponsoravtale med Ofoten Sparebank. Ofoten Sparebank har støttet Evenes Turlag helt siden laget ble startet i 1999. Banken har bidratt til at laget har kunnet stimulere til økt friluftsliv for innbyggerne ved å premiere ulike prestasjoner gjennom disse årene. I høst ble det inngått en helt ny, treårig samarbeidsavtale. Denne avtalen er bygget opp på lignende måte som tilsvarende avtaler banken har med andre lag og foreninger. Banken støtter mange aktiviteter i nærmiljøet, og Turlagets store oppslutning og solide bidrag til fysisk aktivitet for innbyggerne gjør laget til en attraktiv samarbeidspartner. 

Annet

Løypekartet som ble laget og trykket i 2009 er nå trykket i nytt opplag. Det er til salgs på Statoil, Bogen og Halvorsen Sport, Evenskjer, samt ved henvendelse til Turlagets leder.

T-skjorte med turlagets logo selges nå for kr. 50,- per stk. Vi har alle størrelser enda.

 

Grasrotandelen fra Norsk Tipping har stabil god tilslutning for vårt lag. I dag har vi 96 grasrotgivere, og i 2011 fikk Turlaget inn kr. 23126 gjennom denne ordningen! 

Takk til alle!

Løypeutvalget og hyttetilsynet gjør en veldig viktig jobb, og det er kommet svært mange gode tilbakemeldinger fra publikum også i det året som er gått.

Styret vil rette en stor takk til alle som har stilt opp for laget med dugnadsarbeid i komiteer, hjelp ved arrangement, rydding av løyper og ellers på ulike måter har bidratt til at laget kan se tilbake på nok et svært godt arbeidsår! Ikke minst vil vi takke alle som benytter seg av våre løyper og deltar i de aktiviteter vi legger opp til!

 

ÅRSRAPPORT FRA LØYPEUTVALGET 2011

Utvalget har bestått av:

Roald Bakkebø, leder

Harald Pettersen, Tone Aksberg Stunes, Jack A. Lambertsen og Ingvar Øvrebotten. Knut Liavik, vara.

Det har vært avholdt 1 møte. I tillegg har det vært en del telefonkontakt.

 

Utvalget har jobbet med følgende:

KVISTING-MERKING-VARDING OG RYDDING.

Kleiva – Sauen, rydding

Sauen – Butind, merking

Butind – Tverrfjellet, varding

Buvatn – Butind, remerking

Snaufjellet, varding

 

SKILTING

Niingsveien – 3 stk

Rota, kryss Strandfjellet – Fløyet – 4 stk

Strandfjellet – 3 stk

Fløyet – 4 stk

Rogndalen – 2 stk

Kryss ovenfor Buelva – 2 stk

Butind – 1 stk

Kryss Tverrfjellet – Sauen – 3 stk

Sauen – 2 stk

Klubbfjellvatn – 1 stk

Steinlegda – 2 stk

Skiltene er kjøpt inn hos Trastad Produkter

 

DIVERSE

Skiftet ut div. turbøker

Lagt ut og tatt inn 20 turbøker

Utvalget vil rette en takk til dem som har vært med på å legge ut og ta inn turbøkene, merking, kvisting, skilting og varding

 

Rapport fra hyttetilsynet sesongen 2011

Det har vært 62 betalende overnattinger og 393 registrerte besøk i turboka. Bruken av hytta er helt eksemplarisk, bestandig ryddig og rent. En stor takk til de besøkende! I år har alle registrerte brukere av hytta betalt, noe som er kjempebra.  Det har vært avholdt 4 møter ang. turmarsj og drift av hytta. Det har vært utført 3 sommerinspeksjoner til hytta. Det ble gjort rundvask av hytta før Niingsmarsjen, samt skifte av sengetøy. Doen har vært tømt og vasket ved alle inspeksjoner. Utført mindre reparasjoner utvendig etter skader forårsaket av mye snø i vinter.  Niingsmarsjen og bakkeløp: Årsmøtet 2011 vedtok at det ikke skulle arrangere konkurranser på tid, noe som medførte at vi måtte slutte å arrangere bakkeløpet. Det var 107 deltakere på turmarsjen, 48 flere enn i fjor. Niingsmarsjen blei avviklet i et fantastisk flott sommervær. Vi har ryddet og malt ved lukehuset for Niingen Kraftlag, som kompensasjon for at vi skal få bruke naustet.

Naustet og båten: Vi har flyttet naustet til Niingen Kraftlag fra vestsiden av demninga til like øst for hytta. Vi har restaurert og forsterket det. Litt småarbeider gjenstår. Båten vil være mulig å leie til sommeren, og nøkkel vil kunne lånes på Statoil i Bogen mot et depositum på 300 kr.

Arbeider å ta tak i i det nye året er følgende: Male hytta og naustet et strøk til utvendig, ny flaggstang, skilting for reint vann og vaskeplass, (passer seg ikke å hente drikkevann i Niingsvannet samtidig som noen vasker seg i vannet) Det skal også i år være rundvasking av hytta på vårparten før hovedsesongen starter. Turmarsjen i 2012 blir arrangert den 18. august. Hyttekomiteen ønsker alle velkommen til Niingshytta og den vidunderlige "fjellroen"
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.