Aktivitetsplan 2020

  • Løypeutvalgets årlige arbeidsplan
  • Hyttetilsynets årlige arbeidsplan
  • Premieutdeling ved sesongstart
  • Fortsette kjøring av skiløype til Hornsteinen
  • Innføring av digital registrering av besøk på turmålene
  • Deltagelse i friluftsskole for barn

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å tilpasse aktivitetene slik at det blir samsvar med de ressursene laget rår over, både med tanke på menneskelige ressurser og økonomiske

Utskrift