benk1
Prosjekt "Friluftsliv for alle" begynte i fjor. I all enkelhet består det i første omgang av at turlaget setter ut rastebenker på relativt lette løyper i nærområdene. Formålet er at det skal bli mulighet til hvile for de som måtte ha behov for det av ulike grunner. Vi håper det er et bidrag til å få flere ut på tur! Siste tilskudd har vi bilde av her: Aspelikollen, ca halvveis på stien til kassen i Forramarka. Det er et fint utsiktspunkt, hvor vi ser fjorden og bl.a. Skjombrua. Takk til Oddvar Liljebakk og medhjelpere! Prosjektet har fått stor støtte fra Midtre Hålogaland Friluftsråd.
Publikum oppfordres til å komme med forslag til andre steder hvor vi kan sette ut slike benker. Frist: 15. juli. Forslagene vil da bli vurdert samlet og og vi legger opp til en prioritert plan.
Foto: Oddvar Liljebakk

Kontakt oss:

Leder: Lena Tovås

post@evenes-turlag.no

 

Kommende aktiviteter
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.