• Hjem
  • Nyheter
  • Det trengs inspirasjon for å kunne inspirere

Det trengs inspirasjon for å kunne inspirere

inspirasjonEngasjementet var stort da rundt 25 deltakere diskuterte friluftsliv for alle på turlagshuset i Harstad forleden. Med bred deltakelse fra frivilligheten, kommuner, bedriftsidretten, UiT, FNF og friluftsrådet gikk inkluderende friluftsliv som en rød tråd gjennom seminaret. Årets adventsseminar bød på mange gode eksempler på hvordan vi kan sikre at alle får delta i friluftslivet. Koordinatorene fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Nordland og Finnmark fortalte om prosjektet Tur- og treningskompis. Prosjektet bygger på en kompetanseheving i støttekontakttjenesten med mål om å legge til rette for at alle mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få oppleve trygghet ved å være i en samspillsituasjon med en Tur- og treningskompis, kjenne på gleden ved å være i fysisk aktivitet og få gode mestringsopplevelser gjennom idrett og friluftsliv. Linken mellom det offentlige og frivillige er en nøkkelfaktor.
Les mer om arrangementet HER
Bildet viser folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, Evenes kommune og Einar Pettersen, leder i Evenes Turlag. Tekst og foto: FNF

Utskrift

 

Turregistreringsskjema

(oppdatert for sesongen 2021)

Excel-regneark PDF-fil
Fra og med sesongen 2018 har Evenes Turlag gått over til egenregistrering av besøk og poeng for premiering.