Innkalling til årsmøte i Evenes Turlag

Sted: Rådhuset, Bogen
Tid: Torsdag 24. mars 2022 kl. 19.00
 
Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen
3. Årsberetning 2021
4. Regnskap 2021
5. Innkomne saker
6. Aktivitetsplan og budsjett for 2022
7. Fastsetting av kontingent for 2022
8. Valg
 
Vi serverer pizza og saft, samt kaffe etterpå.
Styret ønsker alle velkommen!

Utskrift

 

Turregistreringsskjema

(oppdatert for sesongen 2022)

Excel-regneark PDF-fil
Fra og med sesongen 2018 har Evenes Turlag gått over til egenregistrering av besøk og poeng for premiering.