Warning: exec() has been disabled for security reasons in /customers/1/a/0/c4h2rjkwj/webroots/r1068529/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 249 Warning: exec() has been disabled for security reasons in /customers/1/a/0/c4h2rjkwj/webroots/r1068529/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 249

Sommeren er her?

gjøk"Ko-ko! Ko-ko!" Denne klare meldingen fra gjøken er et umiskjennelig tegn på at sommeren er like om hjørnet! Selv om sluddbygene feide over Strandvatnet i dag, så hørtes det karakteristiske lokkesignalet klart og godt oppe fra lia ved kraftstasjonen.
Kanskje kan vi tro at denne gjøken (eller gauken, som vi sier i vårt område) vet noe om kommende godvær som ikke vi vet?
De fleste kjenner lyden, men få har sett denne sky fuglen, som kanskje er mest kjent for å legge egg i reirene til andre fuglearter. (Arkivfoto: Å.L.) Se bilder og mer om fuglens levemåte ved å klikke på "Les mer"...

Teksten nedenfor er fra en publikasjon fra Universitetet i Tromsø:

Gjøken er vanlig i hele Nord-Norge med unntak av de ytterste øyene i Troms og i kyststrøkene i Finnmark. Gjøken har en meget spesiell livsstil i og med at den ikke bygger eget reir. Hunnen legger eggene i andre arters reir, og ungene blir oppvartet av ”vertene”. Disse vertene er som regel mye mindre i størrelse. I Norge er heipiplerken den vanligste vertsarten, men gjøken legger også egg i reir av en lang rekke arter som bokfink, linerle, løvsanger, trepiplerker, m.m.. Eggene som gjøken legger ligner vertenes egg i farge og mønster, og det er ofte vanskelig å skille mellom dem

Strategien med å leve som en ”reirparasitt” betinger et evig kappløp mellom gjøken og verten. Gjøken må hele tiden finne nye måter å lure verten på, mens verten må sette inn mottiltak for å unngå å bli lurt.
Voksne gjøk drar sørover i slutten av juli eller begynnelsen av august, mens ungene begynner sitt trekk omtrent én måned senere. Gjøken overvintrer i tropisk Afrika.

gjøk4Arkivbilde tatt i Dragvik av Å.L.

Utskrift