Tjelden - et sikkert vårtegn

01-_tjeldEndelig smelter snøen. Kveldene er lange og lyse, dagen har allerede økt 14 timer og 56 minutter siden vintersolverv! Gåsungene står lodne på selja og trekkfuglene kommer i tur og orden. Det er ingen tvil om at våren er her. En av de tidligste artene som kommer tilbake til Nordnorge er tjelden. Les mer om tjelden ved å klikke på "les mer" lenken.

Tjeldeskrik er et kjent og kjært vårtegn for mange. Den kommer som regel tilbake i løpet av mars måned. U.t. hørte den for første gang i år (i Dragvika) søndag 3. april, men den er sikkert observert andre steder i kommunen tidligere. Skriv gjerne i kommentarfeltet under artikkelen noen ord om når du observerte tjelden første gang i år! Her kan lese om når tjelden er observert andre steder i Nordnorge i år.

Det finnes 11 arter i tjeldfamilien, men bare en av disse lever i Europa. Tjelden er en vadefugl som lever av skjell og smådyr den finner i fjæra. Både beina og nebbet er tilpasset livet i fjæra. Det lange nebbet bruker den bl.a. til å grave fram og åpne muslinger, den kan spise opptil 300 på en dag.

Tjelden hekker vanligvis første gang når den er fire år, og er i stand til å hekke opptil 36 års alder. De legger som regel 3 egg i mai-juni, i et reir som ligger åpent i ei grop i sanda eller på grasmarka. Eggene ruges i 24-27 døgn. I følge NRK Nordland er tjelden tidlig ute med hekkinga i år. Les mer om dette her.

Tjelden er en monogam fugl, det vil si at den har en partner som den vanligvis holder sammen med hele livet. Dersom en av tjeldene dør vil den gjenlevende forsøke å finne seg en ny partner. En sjelden gang kan en hann ha to hunner.

Om vinteren trekker tjelden sørover, de fleste fuglene overvintrer i England, Tyskland og Nederland. Noen få tjelder overvintrer også langs norskekysten fra Trøndelag og sørover.

Åsbjørg

Utskrift