Mer om orkidèer i Evenes

fjellkvitkurleDet finnes mange arter orkidèer i Evenes. Ikke alle er like store og iøynefallende.

Denne orkidèen blir sjelden over 20 cm høy, og vokser for det meste i kalkrike områder på fjellet, noen ganger også helt ned mot havet. Blomsten heter fjellkvitkurle, (Pseudorchis straminea) og finnes flere steder i Evenes. Disse bildene er tatt på Sauen, hvor det vokser rikelig av den bortover mot Kvitfløy. Fjellkurle lukter ganske sterkt vaniljeaktig.

I Evenes finnes mellom 15 og 20 arter orkidèer. Noen er små og vanskelig å få øye på, og noen er svært sjeldne og bare funnet et eller to steder i kommunen.  Andre igjen, som f.eks. flekkmarihånd, er veldig vanlig.

De fleste orkidèene krever god og næringsrik og som regel kalkholdig jord. Orkidèene produserer svært små frø, ofte store mengder per blomst. Disse små frøene har ikke "matpakke" med seg slik som mange andre og større frø (f.eks korn e.l. erteplanter). De spirende orkidèfrøene er derfor avhengige av rask tilgang til næring for å kunne overleve.

I tillegg er orkidèfrøene avhengige av samarbeid med sopp, som frøene får næring og mineraler fra. I jorda vokser det nettverk av hyfer fra en rekke sopparter, og disse kobler seg gjerne sammen med røttene til orkidèene. Denne symbiosen (samlivet) mellom sopp og planter kalles sopprot eller mykorrhiza, og er svært vanlig. For at frøene skal spire må de altså lande et sted med både næringsrik jord, og hvor den aktuelle orkidèens sopp-partner finnes i jorda - hvis ikke overlever ikke frøet.

Orkidèene er ei spesiell og facsinerende plantegruppe. For interesserte anbefales den nye boka "Orkidèer i Nord-Norge" (se under)  Her er alle 27 artene som er påtruffet i Nord-Norge grundig beskrevet, med bilder og gode utbredelseskart, i tillegg til generell informasjon om orkidèene.

Kilde: Strann, K.-B. & Bjerke, J.W. 2010: Orkideer i Nord-Norge. Artic Research and Consulting DA

ÅL

Utskrift