Vet du hva dette er?

snegleegg Turbok-sesongen lar fortsatt vente på seg, og det har blitt mange turer i fjæra på undertegnede - og sikkert mange av dere som leser nettsida også. Blant mange spennende ting i fjæra lå denne "klumpen".


Klumpen er mest sannsynlig tomme eggeskall av kongsnegl (Buccinum undatum). Kongssneglen blir opptil 10 cm lang, og har grågult skall med spiralstruktur som ender i en spiss. Den lever på all slags bunn, fra noen få meters dyp og nedover.

Sneglen er kjøtteter og lever av muslinger og andre bunndyr, men den kan også spise kjøttet av rødspette og andre fisker som sitter fast i garn.

Kongsnegl er spiselig - hele dyret kokes, men som regel spises bare den muskuløse foten.

Hunnsneglene legger egg i gelekapsler, opptil 1000 i hver klase. Klasen på bildet er ca 10 cm, men de kan være større - da flere snegler kan legge eggene i samme klase.

Bare ca 30 av eggene i hver klase blir klekket - resten av eggene er nistepakker til de 30. Senere spiser de små sneglene hverandre til det er bare ca 10 igjen før de forlater klumpen med eggeskall og kryper ut på bunnen.

Bilde av sneglen finner du på Wikipedia


ÅL

kilder: Livet i fjæra, NKS-forlaget 2000 og wikipedia