ndervatnet
Nå er vinteren på hell, og mange av oss er i ferd med å planlegge sommerens aktiviteter.

Evenes Turlag byr på et flott løypenettverk med 20 turmål som ligger spredt over hele kommunen i variert terreng og med ulik vanskelighetsgrad. Vi anbefaler alle nye vandrere å utforske turene her på sida, under ”Turløyper”. Der finner du løypebeskrivelser og kart over traseen og bilder fra terrenget løypa går i.

Men hva med å besøke en av våre 40 nasjonalparker også i sommer? Det er 33 av dem på fastlandet og sju på Svalbard. Disse byr på et mangfold av muligheter og opplevelser. Flott og variert! I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder – fra hav til fjell. For oss, for kommende generasjoner og for naturens egen skyld.

Ånderdalen nasjonalpark på Senja er en av disse. Den ligger på sørsida av øya, i Torsken og Tranøy kommuner. Den dekker et areal på 125 kvadratkilometer, og dette er en av våre nærmeste nasjonalparker. Parken ble opprettet i 1970 og utvidet i 2004. Formålet var ”å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal bevares.” Videre ”å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner

Senjatur_017

Dette bildet er fra Ånderdalselva.

E.P.

Les mer om Ånderdalen nasjonalpark

Kontakt oss:

Leder: Lena Tovås

post@evenes-turlag.no

 

Kommende aktiviteter
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.