Turlaget har fått ny leder!

leder1På ekstraordinært utvidet styremøte 4. april ble Torill Larsen, Tårstad, valgt til ny leder i turlaget. Valget ble gjort i tråd med fullmakt fra årsmøtet. Torill beskriver seg selv som "mer enn vanlig" interressert i friluftsliv og turgåing, og hun sier hun har et veldig godt forhold til det som turlaget driver på med. Med seg i styret har hun en entusiastisk gjeng som vil videreføre de gode aktivitetene som laget legger opp til.
På bildet blir hun overrakt lagets møteklubbe av avtroppende leder, Einar Pettersen.

Utskrift