Styre og utvalg

leder2

Arkivbilde

Årsmøtet 23. mars 2017 gjorde disse valgene:

Styre:
Leder: Bjørn Hermann Pedersen, Lenvik
Nestleder: Sunniva Gabrielsen, Lakså
Kasserer: Kristina Simonsen, Liland 
Styremedlem: Mariann Fjellheim, Liland 
Sekretær: Stig Ørjan Haugen, Bogen 
Styremedlem: Magne Fredriksen, Liland - leder løypeutvalget 
Vara for ham: De øvrige medlemmer i løypeutvalget
Styremedlem: Signe Sørensen, Lenvik - leder hyttetilsynet
Vara for henne: De øvrige medlemmer i hyttetilsynet
Varamedlemmer for de direktevalgte styremedlemmene:
Første vara:  Unn Kristin Laberg, Liland 
Andre vara: Torill Larsen, Tårstad

Løypeutvalg:
Leder:  Magne Fredriksen, Liland 
Medlem: Ole Myrnes, Myrnes
Medlem: Ingvar Øvrebotten, Bogen
Medlem: Knut Liavik, Liavik 
Medlem: Oddvar Liljebakk, Narvik
1. vara: Ove Olufsen, Evenesmark
2. vara: Asbjørn Johansen, Liland

Hyttetilsyn Niingshytta:
Leder: Signe Sørensen, Lenvik
Medlem: Tove Paulsen, Bogen
Medlem: Gøril Sørensen, Bogen
Vara: Jan Inge Yttervik

Valgkomite:
Leder: Mariann Fjellheim, Liland
Medlem: Edna Nordanfjäll, Bogen
Medlem: Bjørn Erik Strømsnes

Revisorer:
Leif Jørgen Jakobsen, Liland
Inge Amundsen, Dragvik

 

Utskrift