Styre og utvalg

Magne Fredriksen,Kristina Simonsen, Stig Ørjan Haugen, Einar Pettersen, Sunniva Gabrielsen, Mariann Fjellheim. Foto: Unn Kristin Laberg

Styre:
Leder: Einar Pettersen, Leiros
Nestleder: Sunniva Gabrielsen, Lakså
Kasserer: Kristina Simonsen, Liland 
Sekretær: Stig Ørjan Haugen, Bogen
Styremedlem: Mariann Fjellheim, Liland 
Styremedlem: Magne Fredriksen, Liland - leder løypeutvalget 
Vara for ham: De øvrige medlemmer i løypeutvalget
Styremedlem: Signe Sørensen, Lenvik - leder hyttetilsynet
Vara for henne: De øvrige medlemmer i hyttetilsynet
Varamedlemmer for de direktevalgte styremedlemmene:
Første vara: Torill Larsen, Tårstad
Andre vara: Unn Kristin Laberg, Liland

Løypeutvalg:
Leder:  Magne Fredriksen, Liland 
Medlem: Ole Myrnes, Myrnes
Medlem: Ingvar Øvrebotten, Bogen
Medlem: Knut Liavik, Liavik 
Medlem: Oddvar Liljebakk, Narvik
1. vara: Ove Olufsen, Evenesmark
2. vara: Asbjørn Johansen, Liland

Skiltgruppa:
Magne Fredriksen, leder, Sunniva Gabrielsen, Oddbjørn Martinussen og Unn Kristin Laberg
 
Toppturgruppa:
Bjørn Tversland, Lakså
Sunniva Gabrielsen, Lakså

Hyttetilsyn Niingshytta:
Leder: Signe Sørensen, Lenvik
Medlem: Tove Paulsen, Bogen
Medlem: Hans-Johnny Nilssen, Liland 
Vara: Jan Inge Yttervik, Bogen 

Valgkomite:
Leder: Mariann Fjellheim, Liland
Medlem: Marili Gonzalez Leiros
Medlem: Bjørn Erik Strømsnes, Bogen

Revisorer:
Ingunn Ottem, Bogen 
Inge Amundsen, Dragvik

 

Utskrift