Premieringsregler fra og med 2016

PremieringPremieringsregler Evenes Turlag

For å oppnå premiering må man være medlem av Evenes Turlag.
Dersom en ikke er medlem i en periode vil tidligere oppsamlede poeng tapes.

Årspremie:
2 - 12 år: 100 poeng (minst 3 poster) (aldersgruppen t.o.m. det årstallet man fyller 12 år)
(Barn som fyller 2 år i løpet av gjeldende år, og som har gått til turmålene for det meste selv, er berettiget til egen premie)
13 - 66 år: 200 poeng (minst 5 poster) (aldersgruppen f.o.m. det årstallet man fyller 13 t.o.m. det året man fyller 66 år)
Over 67 år: 150 poeng (minst 1 post) (aldersgruppen f.o.m. det året man fyller 67 år og eldre)

Poengsamling uansett klasse, oppsamling over flere år.
Premiering etter 7500 poeng.

Topp 20
Alle som besøker minst 20 turmål i løpet av sesongen premieres

Utskrift