Krigsminner Evenestangen

Om krigsminnene på Evenestangen.

Trappa på Evenestangen

Den 9.april 1940 ble Norge angrepet av Tyskland. Etter noen hektiske kamper måtte Norge gi seg for overmakten og kapitulere.

Tyskerne startet straks med å bygge festningsverker langs hele Norskekysten, og anlegget på Evenestangen var et av dem. Arbeidet ble påbegynt sommeren 1940 og stod ferdig i juni 1941. Anlegget går under betegnelsen "batteri" og bestod av 3 stk. kanoner av merket "Mørser". 

Les mer om dette på denne linken til Evenes Kommune

Restene av anlegget er merket og lett synlig i dag.
Evenes Turlag hadde oppdraget med å rydde området for kratt og vegetasjon sommeren 2007 i samarbeid med Evenes Kommune.

Bildet viser restene av ei lang trapp et stykke opp i bakken mellom kanonstillingene.

Utskrift