Aktivitetsplan 2020

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å tilpasse aktivitetene slik at det blir samsvar med de ressursene laget rår over, både med tanke på menneskelige ressurser og økonomiske

Utskrift