Evenes Turlag - hvem og hva er vi?

e5f1255081f94edf0f088f72bf73e551 w980 h550 cpVi er nå godt inne i et nytt, spennende år for Evenes Turlag. Medlemstallet er gledelig stort, og de fleste vet det meste om hva vi driver med. Likevel er det på sin plass å fortelle litt mer om oss - på en kortfattet måte. Fortsett nedover siden, hvis du vil vite mer!

Lagets målsettinger:

 • Lagets formål er å stimulere og legge forholdene til rette for alle grupper av befolkningen til allsidig friluftsliv.
 • Lagets visjon er: Naturglede for alle!
 • Lav terskel for deltakelse - ”Det enkle er det beste!”
 • Ikke behov for kostbart utstyr - et par gode sko og alminnelige turklær holder lenge
 • Tilrettelegge, rydde og merke stier og veier med overganger, atkomst og parkeringsmuligheter.
 • Tilrettelegge traseer for bevegelseshemmede.
 • Tilrettelegge og arrangere turer og felles arrangement.
 • Gjenskape gamle ferdselsveier.
 • Arbeide for å få i stand installasjoner for å søke ly ute i utmarka.

Våre aktiviteter:

 1. Vi har 28 turmål av ulik vanskelighetsgrad
  - lette løyper i lavlandet,
  - middels vanskelige løyper til høyereliggende turmål,
  - 5 løyper til de høyeste toppene i området.
  - 3 av løypene er relativt korte og tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse.
  Det er turbøker i postkasser på alle målene med et poengsystem som ”belønning”: 10 – 40 poeng etter vanskelighetsgrad. Løypene ryddes og merkes fortløpende ved behov, og vi sørger for å tilrettelegge på best mulig måte ved bl.a. å holde bruer og klopper i stand, sette ut rastebenker og grillringer noen steder. Løypenettet er ca. 110 km til sammen.        
  I 2016 hadde våre turmål i alt 12000 besøk.
  Premiering har vist seg å stimulere lysten til å gå på tur. Vi premierer:
  - for en viss aktivitet i sesongen (minst 5 turmål et visst antall ganger)
  - for ”Topp 20”
  - egen premie for ”Topp 5” (Toppturgruppa)
  - for oppsamling av poeng over flere år, ”hedersmerke”, for tiden kniv med inngravering
  - Ungdomstrimmen
 2. Fellesturer i eget område eller i nabokommuner
  Eksempel: Familieturen ”Romjulsmarsjen” i Bogen hvert år, ca 5 km t/r, opp til 130 deltakere
 3. Trimkonkurranse for ungdom 13 – 19 år
 4. Niingshytta. Laget har restaurert den gamle hytta ved Niingsvatnet. Nå driftes hytta av oss med vedlikehold, tilsyn og klargjøring før og etter sesongen. Hytta er åpen for alle. Utleieregler er oppslått på hytta eller finnes på vår hjemmeside.
 5. Nødbu/grillbu på Varden, Veggfjellet. Ferdig 2016, samarbeidsprosjekt med Herjangen grunneierlag.
  Svært populært turmål.
 6. Oppkjøring av skiløype
  Laget sørger for å preparere ei løype i skisesongen fra Grovfjordkrysset opp til Hornsteinen
 7. Friluftsskolen
  Laget har i flere år bidratt vesentlig med frivillige til dette tiltaket, som er i regi av Midtre Hålogaland Friluftsråd.
 8. Media:
  - Hjemmeside siden 2006, slik den fremstår i dag fra 2010. 
  - Facebook-side: Evenes Turlag
  - Egen spalte i kommunens infoblad ”EvenesNytt”
  - Stoff om våre aktiviteter til aviser og Nrk
 9. Friluftslivets Ildsjelpris 2017, andreplass nasjonalt
 10. Øvrige aktiviteter.
  Laget er en aktiv medspiller med andre aktører ved ulike tiltak som går på friluftsliv, for eksempel guiding for mennesker med synshemning.
  Laget brukes også som høringsinstans ved spørsmål om areal- og forvaltningsplaner i kommunal sammenheng.
  Salgsartikler: Turkart med alle mål på ett kartblad samt gode løypebeskrivelser på baksiden.

Organisasjon:

 • Styret: 7 medlemmer + 2 vara
 • Løypeutvalg: 5 medlemmer + 2 vara
 • Skiltgruppa: 4 medlemmer(ad hoc-utvalg som skal fornye skilting 2016 – 2018)
 • Hyttetilsyn for Niingshytta: 3 medlemmer + 1 vara
 • Toppturgruppa: 2 medlemmer
 • Valgkomité: 3 medlemmer
 • Revisorer: 2 personer
 • ”Tellekorps”: 8 personer som teller opp besøk på turmålene etter hver sesong

I alt er det altså 25 tillitsvalgte + et ukjent antall andre frivillige som sørger for at laget fungerer og at det opprettholdes et godt tilbud til friluftsfolk

Medlemskap:

 • For å oppnå premiering må man være medlem i laget. Medlemskap for familie: 200 kr/år, enkeltmedlem 100 kr, ungdom 50.
 • Medlemstallet var høsten 2017: 808
  Vil du bli medlem? Trykk HER for innmelding

Kontakt oss:

Styreleder: Einar Pettersen, tlf. 907 20 952
Økonomiansvarlig: Kristina Simonsen, tlf. 911 55 417, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Leder løypeutvalget og skiltgruppa: Magne Fredriksen, tlf. 920 53 194
Hyttetilsyn Niingshytta: Signe Sørensen, tlf. 930 37 980
Toppturgruppa: Bjørn Tversland, tlf. 994 23 966
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Facebook: Evenes Turlag (side)

Oversikt over alle tillitsvalgte HER
Bildet over er fra en fellestur til Stortinden i 2011. Foto: Solfrid Pedersen

Utskrift

 

Turregistreringsskjema

(oppdatert for sesongen 2021)

Excel-regneark PDF-fil
Fra og med sesongen 2018 har Evenes Turlag gått over til egenregistrering av besøk og poeng for premiering.