Skiltprosjektet til Evenes Turlag

Skiltgruppa

Høsten 2016 ble det opprettet ei Skiltgruppe i turlaget. Den består av Magne Fredriksen, Sunniva Gabrielsen, Oddbjørn Martinussen og Unn Kristin Laberg (alle som er på bildet)
Skiltprosjektet vårt har som formål å skifte ut, supplere og forbedre nåværende skilting i samsvar med den nasjonale standarden for gradering og skilting av turløyper. Vi fikk tilsagn om kr. 95 000 fra fylkeskommunen i sommer. Evenes Turlag fikk som kjent nasjonal ildsjelpris i år pålydende kr.10 000, som også skal brukes til skilting. Dermed kunne det settes i verk bestilling av skilt, stolper og stolpefester etter sommerferien.
I tillegg til møter i vinter og før jul i fjor for å få på plass en god søknad, så har gruppa møttes nesten hver søndags ettermiddag i høst.  De har jobbet med den nidtidige bestillingslista av skilt der man må planlegge hvor høyre- og venstrepilskilt, stedsnavnskilt m.fl. skal være i terrenget og hvor mange skilt av hver, riktig m.o.h. og avstand m.m. For hvert stikryss, startpunkt osv. er det bestemt på detaljkart hvilke skilt hvor. Dette grundige arbeidet nå vil gjøre det enklere når den enorme dugnadsjobben med å sette ut skiltene skal gjøres neste barmarksesong. Her må mange hjelpe til. Bestillingslista ble klar 22.oktober og hele 115 skilt bestilles i disse dager. I tillegg er allerede bestilt stolper og stolpefester. Infoskilt til startpunktene skal også bestilles, skiltgruppa jobber videre med disse etter jul.
Som vi ser, så er dette et veldig stort prosjekt, kanskje det største i lagets historie etter restaureringen av Niingshytta. Tusen takk også til disse ildsjelene!
(Foto: Svein Erik Kristiansen)

Utskrift

 

Turregistreringsskjema

(oppdatert for sesongen 2021)

Excel-regneark PDF-fil
Fra og med sesongen 2018 har Evenes Turlag gått over til egenregistrering av besøk og poeng for premiering.