Innkalling til årsmøte i Evenes Turlag

Skrevet av Tore Amund Svånå . Publisert i Nyheter

Sted: Rådhuset, Bogen
Tid: Tirsdag 22. juni 2021 kl. 19.00

Saker til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen
3. Årsberetning 2020
4. Regnskap 2020
5. Innkomne saker
6. Aktivitetsplan og budsjett for 2021
7. Fastsetting av kontingent for 2022
8. Valg

Vi serverer pizza og saft, samt kaffe etterpå.
Styret ønsker alle velkommen!

Utskrift