Årsmøtereferat og aktivitetsplan

Skrevet av Administrator . Publisert i Nyheter

Referat fra årsmøtet samt aktivitetsplan for 2020 ligger nå på turlagets nettsider. 

Styret vil oppdatere aktivitetsplanen etterhvert. 

http://evenes-turlag.no/om-turlaget/dokumenter

Utskrift