Aktiviteter

Årsmøtet 2014

002 kopi kopi kopiÅrsmøtet vil i år bli torsdag 27. februar kl. 19.00. Vi møtes på samfunnshuset i Bogen (kafeen). Det vil bli servert pizza, brus eller saft, kaffe og litt godt! Møteinnkalling og årsmelding vil bli sendt til alle medlemmene i begynnelsen av februar. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 13.2. Møt opp og si hva du vil at laget skal drive med i 2014!
Og har du lyst til å gjøre en liten (eller stor) innsats for turlaget vårt, så er du hjertelig velkommen! Det trengs mange hender for å legge forholdene til rette for et vellykket resultat for laget - som er at flest mulig finner verdien av å gå ut på tur!
La dette bildet av den nymalte Niingshytta stå som et eksempel på god dugnadsinnsats! Foto: Hans Johnny Nilssen

Utskrift