Årsmøte tirsdag 5. mars 2019

107Påminnelse: Årsmøte avholdes tirsdag 5. mars kl. 19.00 på Rådhuset i Bogen.  Alle medlemmer har fått tilsendt innkalling med årsmelding og medlemsgiro. Det blir bevertning, og vi vil også foreta trekning av vinneren av "Årets turkonkurranse". I tillegg blir det info om vårt prosjekt med å ta i bruk digital registrering av besøk på turmålene. Alle interesserte er velkommen!

Utskrift