Årsmøte 7.3.2018

06. sol vetn 15janÅrsmøtet blir holdt på rådhuset i Bogen onsdag 7. mars kl. 19.00. Vanlige årsmøtesaker. Servering av pizza, saft og kaffe etterpå. Det blir også orienteringer om aktuelle saker som angår deg som turgåer. Møt opp og si din mening! Innkalling, årsmelding og annen info blir sendt i posten til alle medlemmer i god tid før møtet.
Illustrasjonsfoto Å.L.: "Sola tilbake på Lilandsveten 15.1."

Utskrift