Høsten er på vei

rypebærlyngSeptember er en av de fineste månedene å bruke til turer i skog og fjell. Evenes Turlag planlegger nå innspurten av tursesongen.

Løypeutvalget opplyser at turbøkene blir liggende ute så lenge som mulig - tatt i betraktning den svært sene oppstarten i vår på grunn av mye snø i høyden. Datoer for innsamling av bøker kunngjøres fortløpende på hjemmeside og facebook. Ellers er utvalget i ferd med å bestille nye skilt, veivisere og tavler som etter hvert skal plasseres rundt i hele løypenettet. Det er et stort prosjekt, og det vil trenges dugnadsinnsats når alt materiellet skal ut i løypene. Hyttetilsynet vil foreta vedlikehold og vask av hytta når sesongen er helt på hell. Styret planlegger to store arrangement i første del av oktober: Premieutdeling for sesongen 2016 og høytidelig innvielse av grillbua på Varden. Datoer m.v. kunngjøres i god tid!

 

Utskrift