Styret for turlaget

 

På det ekstraordinære årsmøtet idag ble følgende valg gjort i tråd med valgkomiteens innstilling:

Leder: Einar Pettersen, Leiros
Nesteleder: Sunniva Gabrielsen, Lakså
Kasserer: Kristina Simonsen, Liland 
Styremedlem: Mariann Fjellheim, Liland 
Sekretær: Stig Ørjan Haugen, Bogen 
Varamedlemmer for de direktevalgte styremedlemmene:
Første vara:  Torill Larsen, Tårstad
Andre vara: Unn Kristin Laberg, Liland 
 
På bildet ses Magne Fredriksen (leder løypeutvalget og styremedlem, ikke på valg), Kristina Simonsen, Stig Ørjan Haugen, Einar Pettersen, Sunniva Gabrielsen og Mariann Fjellheim.

 

Utskrift