Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Evenes Turlag torsdag 7. september kl. 19.30 på Rådhuset i Bogen.

Det vises til punkt 10 i vedtektene: "10. Ekstraordinært årsmøte. Styret eller minst 10 medlemmer kan kreve ekstra ordinært årsmøte. Møtet innkalles med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de nevnt i innkallingen."

10 medlemmer har krevd ekstraordinært årsmøte. 

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av styre. 

På valg:

Leder: Bjørn Hermann Pedersen, Lenvik
Nestleder: Sunniva Gabrielsen, Lakså
Kasserer: Kristina Simonsen, Liland 
Styremedlem: Mariann Fjellheim, Liland 
Sekretær: Stig Ørjan Haugen, Bogen 
Varamedlemmer for de direktevalgte styremedlemmene:
Første vara:  Unn Kristin Laberg, Liland 
Andre vara: Torill Larsen, Tårstad
 
Vi ønsker våre medlemmer velkommen på møtet!
 
Kaffe/te med noe godt til.

 

 

Utskrift