Turbøker og traséer for deg

Løypeutvalget har vært i full aktivitet lenge, sjekker forholdene, ordner og legger ut bøker. Med stort hjerte for tur- og friluftsliv merkes det også midlertidige traseer av hensyn til snøen i løypene og til glede for oss turgåere. 

Boka i Bukkholla er lagt ut. Løypa er midlertidig lagt om et stykke på grunn av mye snø i den egentlige løypa.  

Legg merke til at opp mot Fagerlihøgda så må en gå opp til den toppen som turkassen var før. Derfra er løypa merket midlertidig på grunn av mye snø i den opprinnelige løypa.

Sjekk bøker som er lagt ut pr. 8.juni her: http://evenes-turlag.no/infoboks/769-utlegging-av-turboker

Turregistreringsskjema er det samme som i 2016 og kan lastes ned, se i høyremenyen startsiden.  Skriv ditt navn og kryss av for poeng i bøkene ute. Ikke nødvendig å føye til ET (Evenestrimmen) og UT (Ungdomstrimmen).  Når dine turer registreres, så kan vi etterpå merke din poengsamling også som Evenestrimmen eller Ungdomstrimmen hvis du registreres som deltaker på en av disse. Frist for påmelding til disse er i juli. Info kommer.

Bildet øverst fra et tidligere arrangement. Løypeutvalgets leder Magne Fredriksen ses som nr. 3 fra høyre. De øvrige på bildet er Solveig Fronth, Anne-Margrethe Roll (daglig leder Midtre Hålogaland friluftsråd), Ruth Fredriksen, Gunnar Sørensen og Hans-Johnny Nilssen.

Utskrift