Stor trafikk til Forramarka

"Naturen som en helt vanlig møteplass" var i høyeste grad gjeldende langs turløypa vår i Forramarka søndag 21.mai.

Stor trafikk av turgåere og ekstra hyggelig å møte så mange familier med barn på tur. Underveis kom de over dette hodet. Noe uryddig på håret må man nok konstatere.

Utskrift