Årsmøte 23.mars på Rådhuset

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 23 mars kl.19.00 på Rådhuset i Bogen.

 Sak 1 . Valg

Sak 2.  Satser kontigent 2018

Sak 3. Budsjett

Hjertelig velkommen!

Styret

Utskrift