Årsmøte 28.februar

Velkommen på årsmøtet tirsdag 28. februar kl.18.00 på Lakså grendehus. Bli med å form turåret 2017!

Innkalling til årsmøte i Evens Turlag

Sted: Lakså grendehus
Tid: 28.02. kl 18:00
Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning 2016
4. Regnskap 2016
5. Turstolpen, Sunniva informerer 
6. Innkomne saker 
7. Aktivitetsplan og budsjett for 2016
8. Valg

Saker som ønskes behandlet må være i styrets hende senest 20.02.17
Vi serveres pizza og brus, kaffe blir det underveis

Styret ønsker alle velkommen

Utskrift