Flere turbøker ble tatt inn i helga

Sauen, Butind, Tverrfjellet, Niingshytta, Varden og Stortind (ikke Topptur-boka her) er tatt inn. Lista oppdateres i infoboksen "Aktuelt om løyper" i høyremenyen på hjemmesiden.

På bildet ses Hans Johnny Nilssen som har påbegynt dugnadsarbeidet med grunnen i forbindelse med anlegging av sikring- og grillbu på Varden. Hans Jonny er med i arbeidsgruppa som jobber med å få på plass ei sikring- og grillbu her. Bua er bestilt og levert men mye tåke i det siste har medført problem med transporten ut til Varden. 

Foto: Roar Melvik

Utskrift