Redaktørskifte for hjemmesida

IMG 0204Etter å ha fungert som redaktør for lagets hjemmeside mer eller mindre sammenhengende siden februar 2009, så er det nå tid for å takke for meg. Det har vært uhyre lærerikt å formidle lagets aktiviteter og annet stoff om naturen i disse årene.

Særlig etter at siden ble fornyet i 2010 har det vært veldig spennende å ha oppdraget. Gode turvenner i laget og i løypene har bidratt med bilder og annet stoff, det er bare å takke for godt samarbeid! Etter hvert ble redaktøroppgaven også tillagt ansvar for kontakt med øvrige medier - lokalaviser, Evenesnytt, sosiale medier. Noen mener at tradisjonelle "hjemmesider" er gått ut på dato, men det er jeg ikke enig i. Det er faktisk noen som velger å ikke være på facebook, og en ryddig hjemmeside er mye mer oversiktlig enn nyhetsstrømmen på facebook.
Jeg ønsker den nye redaktøren, Unn Kristin Laberg, all mulig lykke til! Hun har omtrent 1000 glade vandrere i ryggen når hun nå har overtatt ansvaret som redaktør + alle de som synes det er fint å lese på hjemmesida vår, selv om de ikke så ofte går tur i Evenes.
Bildet over er fra Pasvikdalen i Finnmark. Merk: Verken på dette bildet eller på andre bilder jeg har publisert, er det "trikset og mikset" med farger og effekter. Slik var virkeligheten den fantastiske natten da vi stoppet der for å slå leir. Foto: E. P.

Utskrift